+4 021 402 3927; +4021 402 3935

Faculty of Applied Chemistry and Materials Science

Romana

Senatul Universității POLITEHNICA din București a hotărât în data de 22.04.2021, următoarele:
- Toate activitățile didactice aferente săptămânilor 9 – 14, ale semestrului II, din anul universitar 2020 - 2021, să se desfășoare în regim online.
- Disciplinele Elaborarea proiectului de diplomă / Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă aferente anului IV – semestrul II, se pot derula atât în sistem online, cât și cu prezență fizică în universitate.
- Disciplina Cercetare științifică, practică de cercetare și elaborare disertație aferentă programelor de de masterat din anul II – semestrul II, se poate derula atât în sistem online, cât și cu prezență fizică în universitate sau la partenerul de practică.
- Evaluarea cunoștințelor studenților (examene, parțiale, lucrări de verificare pe parcurs) se vor desfășura în sistem online.
- Disciplina Practică din planurile de învățământ, aferentă programelor de studii din anul III, de la ciclul universitar de licență, din anul universitar 2020 - 2021, se va efectua conform activității prevăzute în convenția tripartită de practică și cu numărul de ore prevăzut.
- Examenele de finalizare a studiilor (diplomă, absolvire și disertație), din sesiunea iunie - iulie 2021, se vor desfășura în sistem online pe platforma Microsoft Teams.

Secretariatul Facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor lucrează cu publicul zilnic, in intervalul orar 10-15.

News


01
06/2021