+4 021 402 3927; +4021 402 3935

Romana

Faculty Board

Decan
Prodecan responsabil cu: procesul de învățământ, asigurarea calității şi resurse umane
Prodecan responsabil cu: activitatea de cercetare ştiințifică şi relația cu studenții
Prodecan responsabil cu: informatizarea şi probleme specifice (substanțe, precursori, ISU, SSM)
Prodecan responsabil cu: internaționalizarea, dezvoltarea academică şi relația cu mediul socio-economic
Director școală doctorală