+4 021 402 3927; +4021 402 3935

Romana

Administration

Consiliul Scolii Doctorale

Director

Prof. Habil. Dr. Ing. Ileana Rău

Membri

Acad. Maria Zaharescu
Prof. Dr. Ing. Adelina Ianculescu
Conf. Habil. Dr. Ing. Oana Pârvulescu – responsabil Domeniul de Doctorat Inginerie Chimică
Prof. Habil. Dr. Ing. Ştefan Voicu – Responsabil Domeniul de Doctorat Chimie
Doctorand Ing. Suzana Stăncescu
Drd. Chim. Alexandra VasileSecretariat

Secretar

Ing. Carmen StăncescuComisia de Etică

Preşedinte

Prof. Habil. Dr. Ing. Raluca Stan

Membri

Prof. Habil. Dr. Ing. Costin Sorin Bîldea
Prof. Habil. Dr. Ing. Anton Ficai
Prof. Dr. Ing. Mircea Teodorescu
Prof. Habil. Dr. Ing. Alina Ion
Prof. Habil. Dr. Ing. Daniela Berger
Prof. Habil. Dr. Ing. Nicoleta BadeaComisia de Calitate

Preşedinte

Prof. Habil. Dr. Ing. Ştefan Voicu

Membri

Conf. Habil. Dr. Ing. Oana Pârvulescu